Mặt bằng chi tiết căn hộ A4, A5, A19

(*) Diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm phát hành tài liệu này. Thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng.
Copyright © 2017 - 2024 Little Village. All rights reserved.