Mặt bằng Tầng Điển Hình

 

(*) Diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm phát hành tài liệu này. Thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng.

Copyright © 2017 - 2024 Little Village. All rights reserved.